กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาวัดประจำปี 2560

กิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาวัดประจำปี 2560

ทาง บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง นำโดยคุณบุญจง และคุณวัยกูล ร่วมกับพนักงานบริษัท

ช่วยกันทำความสะอาด พัฒนา และห่อผ้าพระ วัดสืบสุข (โคกสัก) ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องกันมา ปีนี้เป็นปี่ที่ 17…