กิจกรรม

พัฒนาซ่อมแซมถนน

พัฒนาซ่อมแซมถนนสายทางเข้าหมู่บ้านวังปริง

เนื่องจากถนนมีการชำรุด เป็นหลุม ทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่

ทางบริษัทเลยเข้าไปซ่อมแซมให้ เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ของประชาชนในหมู่บ้าน