เกี่ยวกับเรา

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 และได้แปรสภาพเป็น บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

      บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง จำกัด เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 25 ปีเพี่อให้บริการงานทางด้านวิชาชีพ วิศวกรรมก่อสร้าง และออกแบบ อย่างมืออาชีพ มีผลงานที่การันตีถึงความสำเร็จมาแล้วจำนวนมาก เช่นงานอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสาธารณูปโภค ,อาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะนะ, งานอาคารโกดังสินค้า, งานอาคารโรงเลื่อย, งานอาคารเก็บวัสดุ, อาคารบรรจุภัณฑ์และส่งสินค้า บริษัท เอ พี เค เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด, บริษัท เซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทมาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด สาขา นาทวี, คลองแงะ, สตูล ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลคลองแงะฯลฯ จนเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน

      บริษัท ส.ประสิทธิภาพการก่อสร้าง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนา งานทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและออกแบบ โดยนำเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างที่ทันสมัย และมีคุณภาพมาบริการให้กับลูกค้า บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าตลอดไป

 

ซื่อสัตย์  มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาคุณภาพ