ผลงาน

บจก.แสงสวัสดิ์ สมถวิล

บจก.แสงสวัสดิ์ สมถวิล

ปรับปรุงซ่อมแซมโกดังสินค้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี

สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

บจก. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด

บจก. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด

โครงการก่อสร้างโรงเลื่อย เตาอบ และอาคารออฟฟิศ

บจก.เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย)

บจก.เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย)

โครงการก่อสร้างอาคารบอยเลอร์

บจก.อินโนเวทีฟ โกลฟส์

บจก.อินโนเวทีฟ โกลฟส์

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า

บจก. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด

บจก. เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด

โครงการก่อสร้างอาคารบอยเลอร์

บจก. เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี

บจก. เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าชั้นเดียว

บจก. ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง

บจก. ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า

บจก.มาสเตอร์ พาราวู้ด

บจก.มาสเตอร์ พาราวู้ด

โครงการก่อสร้าง บริษัท มาสเตอร์ พาราวู้ จำกัด (สาขานาทวี)